در صورت خریدmc و امولسیون در تناژ بالا هزینه حمل به عهده فروشنده می باشد.

قیمت های فروش قیر محلول (شهریور ماه 1399)

ردیف

نوع محصول

درصد قیر

قیمت(تن)

ریال

بسته بندی

محل تحویل

1

قیر محلولmc30

 

58%

53,000,000

فله

انبار پالایش قیر کردستان

2

قیر محلولmc250

73%

48,000,000

فله

انبار پالایش قیر کردستان

3

قیر محلولmc800

 

79%

45,000,000

فله

انبار پالایش قیر کردستان

 

ردیف

نوع محصول

درصد قیر

قیمت(تن)

ریال

بسته بندی

محل تحویل

1

امولسیون تند شکن CRS1

50%

-

فله

انبار پالایش قیر کردستان

2

امولسیون تند شکن CRS1

55%

37,500,000

فله

انبار پالایش قیر کردستان

3

امولسیون تند شکن CRS1

60%

38.800,000

فله

انبار پالایش قیر کردستان

4

امولسیون تند شکن CRS2

65%

-

فله

انبار پالایش قیر کردستان

5

امولسیون تند شکن CRS2

69%

-

فله

انبار پالایش قیر کردستان

6

امولسیون کند شکن CMS2

60%

-

فله

انبار پالایش قیر کردستان

7

امولسیون کند شکن CMS2

65%

-

فله

انبار پالایش قیر کردستان

8

امولسیون دیر شکن CSS1

57%

46,000,000

فله

انبار پالایش قیر کردستان

9

امولسیون دیر شکن CSS1

60%

-

فله

انبار پالایش قیر کردستان

10

امولسیون دیر شکن CSS1

65%

-

فله

انبار پالایش قیر کردستان

انواع قیر

ردیف

نوع محصول

قیمت (تن) ریال

بسته بندی

محل

1

85/100

43,000,000

فله

انبار پالایش قیر کردستان

2

60/70

43,000,000

فله

انبار پالایش قیر کردستان

3

40/50

-

فله

انبار پالایش قیر کردستان

                           

       قیمت قیر های صادراتی
 

قیمت تن( دلار)

نوع قیر

ردیف

215$

MC800

1

235 $

MC250

2

245$

MC70

3

265$

MC30

4

-

CRS1

5

-

CSS1

6